ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ουρογυναικολογική χειρουργική

Ουρογυναικολογική χειρουργική

Η ουρογυναικολογική χειρουργική έχει σαν στόχο την ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση προβλημάτων που είναι αποτέλεσμα της απώλειας στήριξης των ιστών του κόλπου. Τέτοια προβλήματα είναι η πρόπτωση των οργάνων της πυέλου, η ακράτεια ούρων, η δυσκολία στην αφόδευση και πολλές φορές η σεξουαλική δυσλειτουργία.

Διάφορες χειρουργικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί που έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπής. Πολύ σημαντικό είναι μείωση της βαρύτητας του χειρουργείου και των πιθανών επιπλοκών.

Σε αυτό συμβάλουν η μεγάλη εμπειρία της ομάδας που έχει με ουρογυναικολογικούς ασθενείς. Είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν και να θέτουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών με τη σωστή κλινική εξέταση και το ιστορικό. Αυτό σε συνδιασμό με την υψηλή κατάρτησή τους στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική βελτιστοποιούν το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Επίσης προσφέρονται και εναλλακτικές λύσεις αντί του χειρουργείου όταν αυτό κρίνεται αποτελεσματικό.

Προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση του προβλήματος χρησιμοποιώντας ιστούς του σώματος (native tissue repair). Η χρησιμοποίηση ξένων υλικών (mesh) στην λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητο αφού είναι ευρέως γνωστό ότι το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα πολύ ικναποιητικό έχωντας υπόψιν τις σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργεις των υλικών αυτών.

Ουρογυναικολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο μας

N

Πρόσθια κολπορραφία - θεραπεία κυστεοκήλης

N

Οπίσθια κολπορραφία - θεραπεία ορθοκήλης

N

Περινεορραφία - θεραπεία τραυματισμένου περινέου μετά από τοκετούς

N

Λαπαροσκοπική στήριξη κόλπου (native tissue repair) - θεραπεία πρόπτωσης μήτρας

N

Λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία με πλέγμα - θεραπεία πρόπτωσης μήτρας ή κόλπου

N

Κολπόκλειση - θεραπεία πρόπτωσης μήτρας ή κόλπου

N

Τοποθέτηση ταινίας TVT - θεραπεία για ακράτεια ούρων από προσπάθεια (stress incontinence)

Ρωτήστε το γυναικολόγο σας ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία για εσάς

Pop

Εικόνα. Στάδια πρόπτωσης μήτρας