ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Υστεροσκόπηση

Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση είναι μία μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας παθολογικών καταστάσεων του χιτώνα της μήτρας (ενδομήτριο) και του μυϊκού τοιχώματος της μήτρας, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το ενδομήτριο. Το είδος αυτό της επέμβασης διενεργείται μέσω των φυσιολογικών οπών του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας και δεν απαιτούνται χειρουργικές τομές (εικόνα). Για την υστεροσκόπηση χρησιμοποιούνται λεπτά εργαλεία και ενδοσκόπιο, συνδεδεμένα σε κάμερα υψηλής ανάλυσης. Η μέθοδος αυτή μοιάζει αρκετά με αντίστοιχες ενδοσκοπικές μεθόδους όπως η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει το μέγεθος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την υστεροσκόπηση. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην απαιτείται διαστολή του τραχήλου και τοποθέτηση κολπικών βαλβών στον κόλπο (non-touch technique) μειώνοντας την πιθανότητα επιπλοκών και εξαλείφοντας το μετεγχειρητικό πόνο.   

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για την υστεροσκόπηση;

Ανάλογα το μέγεθος της επέμβασης προτείνεται και διαφορετικού είδους αναισθησία. Για μικρούς πολύποδες ή και ινομυώματα μια ελαφριά μέθη είναι αρκετή ενώ για μεγαλύτερες παθολογίες γενική αναισθησία με διασωλήνωση. 

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με την υστεροσκοπική μέθοδο;

N

Διάγνωση διαταραχών του ενδομητρίου που προκαλούν υπογονιμότητα ή ανώμαλες κολπικές αιμορραγίες

N

Ινομυώματα που έρχονται σε επαφή ή προβάλουν στην κοιλότητα της μήτρας

N

Πολύποδες ενδομητρίου

N

Συμφύσεις ενδομητρικής κοιλότητας

N

Διάφραγμα μήτρας

N

Αφαίρεση ξένου σώματος (π.χ. spiral)

N

Αφαίρεση ιστού κύησης μετά από αποβολή ή έκτρωση

Hysteroscopy

Εικόνα. Εικονική αναπαράσταση υστεροσκόπησης