Το ινομύωμα μήτρας είναι ο πιο κοινός καλοήθης όγκος στις γυναίκες. Περίπου το 25% των γυναικών μετά την ηλικία των 30 ετών παρουσιάζουν ινομυώματα μήτρας και περίπου το 25% από αυτές έχουν συμπτώματα. Μπορεί να εμφανιστούν είτε μεμονωμένα είτε σε μεγαλύτερους αριθμούς στη μήτρα. Ως επί το πλείστον έχουν στρογγυλό σχήμα ενώ ιστολογικά είναι λειομυώματα, δηλαδή καλοήθεις όγκοι των λείων μυών.

Που ακριβώς μπορεί να εμφανιστούν και τι συμπτώματα δίνουν;
Τα ινομυώματα μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε θέση στη μήτρα (εικόνα 1). Ανάλογα με αυτήν κατηγοριοποιούνται σε

  • υποβλεννογόνια (εν μέρει ή εξολοκλήρου μεγαλώνουν στην κοιλότητα της μήτρας)
  • διατοιχωματικά (μεγαλώνουν στο τοίχωμα της μήτρας, συνήθως χωρίς να επηρεάζουν την κοιλότητα)
  • υποορογόνια (μεγαλώνουν στο εξωτερικό μέρος του τοιχώματος της μήτρας)

Έτσι, τα υποβλεννογόνια ινομυώματα προκαλούν κυρίως αυξημένη αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση ή και ενδιάμεσες αιμορραγίες με αποτέλεσμα αναιμία. Επιπλέον σχετίζονται με υπογονιμότητα και επιπλοκές στην εγκυμοσύνη όπως αποβολή.
Τα διατοιχωματικά και υποορογόνια συνήθως δίνουν συμπτώματα όταν αυξηθούν ιδιαίτερα σε μέγεθος (>5εκ). Μπορεί να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα και πόνο στην πύελο ή διαταραχές στην ούρηση και αφόδευση.

Ionomiomata Εικόνα 1. Πιθανές θέσεις των ινομυωμάτων βάσει της κατηγοριοποίησης FIGO. Με κόκκινο χρώμα τα ινομυώματα που συνήθως σχετίζονται με αυξημένη αιμορραγία στην έμμηνο ρύση

Πότε και πώς αντιμετωπίζονται;
Θεραπεία απαιτείται όταν τα ινομυώματα προκαλούν συμπτώματα ή όταν είναι ιδιαιτέρως μεγάλα ή υπάρχει ταχεία αύξηση του μεγέθους τους.
Υπάρχουν συντηρητικές φαρμακευτικές θεραπείες ή χειρουργικές.

Ποιες χειρουργικές μέθοδοι υπάρχουν;
Ανάλογα με τη θέση του ινομυώματος, μπορεί να αφαιρεθεί υστεροσκοπικά (εικόνα 2), με λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία.

HysteroscopyΕικόνα 2. Υστεροσκοπική αφαίρεση ενός υποβλεννογόνιου ινομυώματος (τύπου 2 κατά FIGO)

Η αφαίρεση διατοιχωματικών και υποορογόνιων ινομυωμάτων γίνεται λαπαροσκοπικά ή με λαπαροτομία. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσεως, αριθμού και μεγέθους ινομυωμάτων καθώς και η κατάλληλη χειρουργική εμπειρία προκρίνεται η λαπαροσκοπική αφαίρεση (εικόνα 3) για τα γνωστά πλεονεκτήματά της έναντι της λαπαροτομίας.

Εικόνα λαπαροσκόπησηςΕικόνα 3. Λαπαροσκόπηση

Μάλιστα με τους νεότερους λαπαροσκοπικούς σάκους μπορεί να γίνει ο τεμαχισμός των ινομυωμάτων εντός αυτών (In-Bag Morcellation) χωρίς τον κίνδυνο να διασπαρεί ο λυωματώδης ιστός του ινομυώματος εντός της κοιλιάς. Αυτός ο τρόπος λαπαροσκοπικής αφαίρεσης ινομυώματος είναι σύμφωνος με τη νεότερη οδηγία του 2020 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Στα παρακάτω λίνκ δείτε ένα βιντεάκι από μία λαπαροσκοπική αφαίρεση μεγάλου διατοιχωματικού ινομυώματος 10 εκατοστών με In-Bag Morcellation και ένα άλλο από μια υστεροσκοπική αφαίρεση υποβλεννογόνιου ινομυώματος 2 εκατοστών που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από την ομάδα μας στο Ηράκλειο Κρήτης.